Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim

Wymogi do Sakramentu Małżeństwa

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Ks. Proboszczem. 

2. Zgłaszając się na spisanie protokołu i rozmowę przedślubną narzeczeni przynoszą:

      a) dowody osobiste, 

      b) świadectwa chrztu św. (z datą ważności do 3 miesięcy), 

c) zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (tylko w przypadku jeśli na świadectwie chrztu nie ma wpisu o     bierzmowaniu), 

      d) Indeks z bierzmowania lub świadectwa z ostatnich klas ukończonych szkół,

      e) zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i katechezie dla narzeczonych, 

f) dane dwóch świadków małżeństwa (imię i nazwisko, adres zameldowania z dowodu osobistego, nr dowodu osobistego), 

g) w przypadku gdy żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii konieczna jest pisemna zgoda na przygotowanie   do małżeństwa i pobłogosławienie związku od Ks. proboszcza parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej, 

      h) w przypadku pary związanej związkiem cywilnym należy przedstawić odpis aktu związku cywilnego z USC. 

3. Kurs przedmałżeński: 

a) Kurs jest dalszym przygotowaniem do małżeństwa. Zachęcam, aby zadbać o jego ukończenie niekoniecznie w czasie bezpośrednio poprzedzającym małżeństwo, ale znacznie wcześniej, w perspektywie planowanego małżeństwa. W kursie nie muszą uczestniczyć pary narzeczonych, czy "chodzących ze sobą", ale także indywidualne osoby, 

b) Kurs obejmuje przynajmniej 12 katechez. 

4. Po spisaniu protokołu narzeczeni we własnym zakresie: 

a) przy małżeństwie konkordatowym załatwiają dokumenty w USC upoważniające do zawarcia związku małżeńskiego ze skutkami cywilno-prawnymi. Do USC zgłaszają się nie wcześniej niż 6 miesiące przed ślubem. Zaświadczenia z USC należy dostarczyć do kancelarii parafialnej przed ślubem, 

b) zanoszą do wskazanych parafii zapowiedzi przedślubne, a po ich wygłoszeniu, odbierają je i przynoszą do kancelarii parafialnej. 

5. Spowiedź św. narzeczonych:

      Zasadniczo obowiązują dwie spowiedzi św.: 

      a) pierwsza - zaraz po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, 

      b) druga - bezpośrednio przed ślubem (kilka dni przed), 

*W przypadku gdy narzeczeni zamieszkali ze sobą już przed ślubem - wtedy obowiązuje tylko jedna spowiedź św. 

**Przystępując do sakramentu pokuty należy na początku poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.