Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim

Super User

Super User

wtorek, 27 marzec 2018 11:27

Niedziela Palmowa 2018r.

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele, jak klamra spinają w całość, dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesna śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa.

piątek, 29 kwiecień 2016 14:12

Kto to jest ministrant?

  • KTO TO JEST MINISTRANT?

  • Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant służy, w czasie przygotowywania ołtarza i darów ofiarnych potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.
  • Ministrant jest tym, który niesie ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.
  • Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” , czyli w żywym spotkaniu z Bogiem.
  • Wiek Ministrantów jest bardzo zróżnicowany. Ministrantem MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY chłopiec, chętny do tego by usługiwać Księdzu przy Ołtarzu Pańskim podczas Mszy świętej jak i innych Nabożeństw.


Lista ministrantów:

 1.    Michał Musiał
 2.    Jakub Jakubczyk
 3.    Adrian Kosiba
 4.    Szymon Zagórski
 5.    Jakub Kurowski
 6.    Mateusz Janiszewski
 7.    Dawid Nowak
 8.    Jakub Leś
 9.    Kacper Pepera
10.   Wiktor Skiba
11.   Adrian Szetlak
12.   Jakub Zagórski
13.   Marcel Michta
14.   Mateusz Zagórski
15.   Jakub Niziołek  
16.   Przemysław Zięba

Modlitwa przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

X przykazań Ministranta:

•    Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
•    Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
•    Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
•    Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
•    Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
•    Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
•    Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
•    Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
•    Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
•    Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


Chcemy z radością służyć Chrystusowi!
Jeżeli chcesz do nas dołączyć – Zapraszamy!

Króluj nam Chryste!

piątek, 29 kwiecień 2016 15:04

Czym jest KSM?

CZYM JEST KSM?


KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących:
•    twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość,
•    chcących pożytecznie i na chwałę Bożą spędzić swój wolny czas.
KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.
W KSM-ie potrafimy nie tylko bawić się, wygłupiać, ale także robić coś dobrego dla innych oraz przede wszystkim modlić się.


        a) Nasz wolny czas
Przystąpienie do KSM-u to deklaracja poświęcenia swojego wolnego czasu (nie tego, który jest przeznaczony na szkolę, naukę, pomoc w domu) i sił na robienie czegoś dobrego wspólnie z innymi.
         b) Nasza zabawa
KSM to nie tylko poważna praca, formacja, działanie, modlitwa. To również miejsce i czas na dobrą zabawę, kulturalną i radosną rozrywkę „bez przegięć”. Tutaj młodzież ma możliwość wspólnie organizować swój wolny czas.
          c) Robić coś dobrego dla innych
KSM jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną ma bardzo szerokie pole działania. Od chęci i pomysłowości jego członków zależy w jakim stopniu te możliwości zostaną wykorzystane dla dobra innych.
           d) Modlitwa, formacja
Działanie, praca, rozrywka w KSM to jeden z jego filarów. Nie może on istnieć bez drugiego, którym jest formacja, osobista praca nad sobą, modlitwa iuczestnictwo w Sakramentach.

Kilka słów o życiu KSM-u z Osieka Jasielskiego…
KSM, to skrót dobrze znany nam wszystkim. Tylko czy wszyscy wiemy co tak naprawdę się pod nim kryję? Bo nie jest to tak proste, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Razem z moimi przyjaciółmi z „Osieckiego KSM-u” spotykając się wspólnie, często rozmawiamy na różne tematy dotyczące życia ludzi młodych. Staramy się poruszać pewne problemy młodego wieku, szukając odpowiedzi na różne nurtujące nas pytania: dlaczego warto wierzyć w Boga? Jak w dzisiejszym świecie szczęśliwie żyć jako młody człowiek? Jak słowo Boże przemienia moje życie….
Na spotkaniach, które odbywają się raz w tygodniu, ostatnimi czasy dosyć często przewija się temat Światowych Dni Młodzieży. Jakże ważnego dla nas wydarzenia w Kościele – spotkania ludzi młodych z całego świata w naszym kraju, w Krakowie. Każde z nas chciałoby przeżyć na własnej skórze, to niesamowite wydarzenie, jakim niewątpliwie będą ŚDM.
KSM, to czas „inaczej spędzonego wolnego czasu”: w radości, w modlitwie,  na zabawie. Rozwijając się i formując duchowo w wierze. Jako ludzie młodzi, staramy się także udzielać w wspólnocie parafialnej, m.in.: robiąc palmy wielkanocne, sprzedając baranki, przygotowując czuwania modlitewne, animując liturgię Mszy świętej czy różne nabożeństwa.
Zaangażowanie jakie pragniemy pokazywać sobą jest dla nas potężną dawką pozytywnej energii, dzięki której wciąż staramy się poznać prawdziwe obliczę miłosiernego Boga. Co więcej, z każdym spotkaniem zżywamy się ze sobą coraz bardziej jako wspólnota Kościoła ludzi młodych. Dzięki rekolekcjom diecezjalnym dla KSM-u, turnusom wakacyjnym i zimowiskom, poznajemy nowych ludzi z całej Polski, którzy pragną tego samego co my – bliskości Boga w swoim życiu!
Dzięki KSM-owi możemy naprawdę wiele uczynić dla siebie i dla innych! A więc każdego młodego duchem, zachęcamy do zapisania się do naszego oddziału w Osieku Jasielskim! Przyjdź, a nie będziesz żałował!
Z KSM-owskim pozdrowieniem:
GOTÓW!

Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM
Jan Paweł II – Watykan, 15.04.1995 r.

piątek, 29 kwiecień 2016 12:21

SAKRAMENTY W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

SAKRAMENTY W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA...

1. Definicja sakramentu

„Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki, mają one także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. Słusznie więc nazywają się sakramentami wiary. Udzielają one łaski, ale ich sprawowanie również jak najlepiej usposabia wiernych do owocnego przyjęcia tej łaski, do oddania Bogu należnej czci i pełnienia miłości. Stąd ważną jest rzeczą, aby wierni łatwo mogli rozumieć znaki sakramentalne i gorliwie przyjmowali te sakramenty, które są ustawione dla podtrzymywania życia chrześcijańskiego" (KL 59).
Wyraz sakrament pochodzi od łacińskiego słowa sacramentum. Wzięty z terminologii prawa rzymskiego. Oznaczał pewną sumę pieniężną, złożoną w miejscu świętym przez wiodących ze sobą spór w sądzie. Kto przegrał, ten oddawał pieniądze na cele świątyni. Tym terminem określano również przysięgę żołnierską na sztandar wojskowy. Przy tej okazji odbywał się obrzęd na cześć bóstw podziemnych. Ponadto sacramentum nazywano poświęcenie się sprawom wojskowym.
W liturgii sakramentów odróżniamy elementy istotne, ustanowione przez Chrystusa, które są niezmienne i elementy dodane przez Kościół, podlegające zmianom. O zmianach decyduje zawsze władza kompetentna. Celem obrzędów dodatkowych jest ożywienie wiary u wiernych, pouczenie ich i zbudowanie.

piątek, 29 kwiecień 2016 12:17

CIEKAWE LINKI

Ciekawe linki

Czytania na każdy dzień:
http://mateusz.pl/czytania/2016/


Biblia Tysiąclecia:
http://biblia.deon.pl/


Katechizm Kościoła Katolickiego:
http://www.katechizm.opoka.org.pl/