Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim

Gosia

Gosia

sobota, 18 sierpień 2018 21:22

Wniebowzięcie Najświętrzej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia umacnia w nas nadzieję, że jako zbawieni znajdziemy się w domu Ojca w niebie. Wdzięczni Bogu i Jego Matce, przynosząc do poświęcenia wiązanki kwiatów, zbóż, roślin, warzyw, mamy nadzieję, że kiedyś, w wieczności, Maryja przedstawi nas Bogu z naręczem dobrych uczynków, pięknego naszego życia zgodnego z wyznawaną wiarą i przykazaniami.

sobota, 18 sierpień 2018 19:42

Odpust - Przemienienia Pańskiego

Od wieków Parafia w  Osieku Jasielskim, przeżywa Uroczysty Odpust Przemienienia Pańskiego. Obchodząc tę piękną uroczystość, jesteśmy zaproszeni przez Jezusa, aby w towarzystwie Piotra, Jakuba i Jana wspiąć się na Górę Przemienienia, popatrzeć na swoje zycie i zmienic je z Jezusem według Jego woli.

Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali Odpust. Paniom z KGW z Osieka i Świerchowej. Panom niosącym baldachim i choragwie, LSO,  Akcji Katolickiej, KSM-owi, Panu organiscie i wszystkim co sprzątali kościół i plac kościelny. Bóg Zapłać!

Zapraszamy do galerii.

niedziela, 03 czerwiec 2018 19:14

Uroczystość Bożego Ciała

„ Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa”.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywamy inaczej świętem Bożego Ciała. W tym dniu z kościołów wyruszają procesje, które przechodzą ulicami naszych miast i wsi.

wtorek, 03 kwiecień 2018 19:44

Wielkanoc

Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!

W Zmartwychwstaniu Pana odkrywamy miłość Boga do człowieka. Jego zwycięstwo nad śmiercią staje się na nas łaską do codzienego zmagania się ze złem. Jego zwycięstwo jest nadzieją, że życie nie kończy się na ziemi, ale trwa w wieczności.

wtorek, 03 kwiecień 2018 19:06

Wielka Sobota

Wielka sobota- Liturgia Wigilii Paschalnej. Obrzędy Liturgii Wigilii Paschalnej obejmują : Liturgię światła , Liturgię Słowa z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego i Mszę Świętą, która jest szczytem dzisiejszych obchodów.

wtorek, 03 kwiecień 2018 18:15

Wielki Piątek

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej. Treścią Liturgii Wielkiego Piątku, jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy Zgromadzenie Liturgiczne Kościoła nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej- Mszy Świętej. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej i procesji do Bożego Grobu.

wtorek, 03 kwiecień 2018 17:44

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek- wierni gromadzą się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie podczas Ostatniej Wieczerzy, aby uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu; weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam ustanawiając sakrament eucharystii i kapłaństwa.

niedziela, 18 marzec 2018 00:00

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne 2018r.

18 marca 2018r. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim rozpoczęły się Wielkopostne Rekolekcje Parafialne. Rekolekcje te prowadził ks. Kazimierz Marek pracujący obecnie w Osobnicy. Ksiądz Rekolekcjonista w głoszonym słowie Bożym ukazywał naukę Jezusa jako najważniejszą sprawę w życiu człowieka.

piątek, 13 maj 2016 17:32

Akcja Katolicka

AKCJA KATOLICKA

 

  Akcja Katolicka to stowarzyszenie wiernych świeckich, mające w założeniu szeroko rozumiany apostolat. Celem Akcji Katolickiej jest odnowienie życia katolickiego w rodzinach i społeczeństwie oraz ewangelizowanie świata doby obecnej. Parafialny Oddział  Akcji Katolickiej w Osieku Jasielskim powstał w 2000 roku. Liczył wówczas dwunastu członków. Prezesem została śp. Pani Julianna Bors, którą swoją funkcję pełniła do 2011 roku. Dnia 20 listopada 2011 roku z rąk ks. Biskupa Kazimierza Górnego nominację na prezesa POAK w Osieku Jasielskim otrzymała Pani Teresa Misiołek. Obecnie POAK liczy jedenastu członków.

 

 Działalność POAK w Osieku Jasielskim: 
1. Objęcie patronatu nad zabytkowym kościołem. 
2. Coroczne przygotowywanie czterech ołtarzy przy zabytkowym kościele na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
3. Prowadzenie Godzinek.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. Prowadzenie Drogi Krzyżowej (jeden piątek w Wielkim Poście) oraz prowadzenie Różańca św. w każdą sobotę października. 
7. Zajęcia ze scholą parafialną- ćwiczenie psalmów i śpiew pieśni.
8. Własnoręczne wykonanie stroików świątecznych i obdarowywanie nimi osób starszych, samotnych i chorych z naszej parafii.
9. POAK stworzył wspólną potrzebę modlitwy w ważnych prośbach i intencjach jego członków- odmawiając w danej intencji różaniec o godz. 20.30 danego dnia przez każdego członka w swoich domach. Nazwano to - Szturmem modlitwy do nieba.
10. Organizowanie spotkań opłatkowych, formacyjnych i dekanalnych, zapraszanie specjalnych gości oraz zorganizowanie koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Cecylianum z Bazyliki Mniejszej z Dębowca. 
11. Wyjazdy na rekolekcje, spotkania opłatkowe i diecezjalne spotkania formacyjne do Rzeszowa i Jasła. 
12. Udział w marszach organizowanych przez DIAK np. marsz w obronie telewizji Trwam.
13. Wykonanie nowych nagrobków byłych proboszczów parafii Osiek Jasielski ks. Jana Jakla, ks. Michała Kościńskiego oraz wykonanie nowego krzyża na cmentarzu parafialnym. Coroczne porządkowanie tych nagrobków przed Świętem Zmarłych. 
14. Od 2011 roku 1 listopada organizuje się Kwestę przy cmentarzu parafialnym, gdzie całkowity dochód przekazywany jest prace inwestycyjne na cmentarzu. Kwestę organizuje się przy współpracy Gimnazjum Integracyjnego, Zespołu Szkół, Wolontariatu i KSM-u z Osieka Jasielskiego. 
15. Wyjazdy do Rzeszowa na m.in Uroczystość Chrystusa Króla, Mszę św. dziękczynną za beatyfikację Jana Pawła II, Msze św. prymicyjne diakonów pracujących w naszej parafii.
16. Organizowanie wycieczek i pielgrzymek.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Osieku Jasielskim pragnie swoją pokorą,gorliwością, sumiennością i pracą włączyć się w apostolskie dzieło Kościoła. W dalszym ciągu prowadzić i rozszerzać działalność ewangelizacyjną, przeciwstawiać się zagrożeniom wiary i bronić moralności chrześcijańskiej. W jedności z duchowieństwem jako stowarzyszenie ludzi świeckich wierzących pragnie brać udział w życiu publicznym chcąc mieć wpływ na kulturę, edukację, środki masowego przekazu i politykę na terenie naszej parafii.

poniedziałek, 09 maj 2016 20:48

Schola parafialna "Serafinki"

"SERAFINKI"

SCHOLA DZIECIĘCA

"KTO ŚPIEWA, TEN DWA RAZY SIĘ MODLI".

Schola "Serafinki" powstała w 2014r. Realizacji tego przedsięwzięcia podjęła się pani Teresa Misiołek. Nasza schola, to grupa dzieci pełnych radości i zapału, otwartych na muzykę, śpiew i przygodę, pragnących śpiewać Panu Bogu i ludziom. Działamy poprzez ubogacanie śpiewem Eucharystii, modląc się w ten sposób i służąc wiernym zgromadzonym na wspólnej modlitwie. Uczymy się piosenek i pieśni religijnych, oraz doskonalimy technikę śpiewu. Jednak schola to nie tylko śpiew i modlitwa, ale też wspólne spotkania i razem spędzony czas. Chcąc śpiewać z nami nie trzeba mieć wybitnych zdolności muzycznych, najważniejsze, aby to wspólne śpiewanie sprawiało radość. Każdy ma różne talenty i każdy coś wnosi do wspólnoty : jedno dziecko piękny śpiew, inne doskonałą dykcję, harmonię, kolejne głośność, poczucie rytmu i energię.

Serdecznie zapraszamy chętnych do zapisywania się do nas. Spotykamy się, w każdą sobotę o godzinie 16.00. Przyjdź i zobacz, że nasze spotkania to nie tylko szlifowanie talentu muzycznego, ale wspaniała okazja, by pobyć razem, zacieśnić przyjaźnie, śmiać się, wspólnie modlić, jak również uczyć się służby drugiemu człowiekowi i życia w grupie.