Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim

wtorek, 03 kwiecień 2018 19:44

Wielkanoc

Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!

W Zmartwychwstaniu Pana odkrywamy miłość Boga do człowieka. Jego zwycięstwo nad śmiercią staje się na nas łaską do codzienego zmagania się ze złem. Jego zwycięstwo jest nadzieją, że życie nie kończy się na ziemi, ale trwa w wieczności.

wtorek, 03 kwiecień 2018 19:06

Wielka Sobota

Wielka sobota- Liturgia Wigilii Paschalnej. Obrzędy Liturgii Wigilii Paschalnej obejmują : Liturgię światła , Liturgię Słowa z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego i Mszę Świętą, która jest szczytem dzisiejszych obchodów.

wtorek, 03 kwiecień 2018 18:15

Wielki Piątek

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej. Treścią Liturgii Wielkiego Piątku, jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy Zgromadzenie Liturgiczne Kościoła nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej- Mszy Świętej. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej i procesji do Bożego Grobu.

wtorek, 03 kwiecień 2018 17:44

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek- wierni gromadzą się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie podczas Ostatniej Wieczerzy, aby uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu; weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam ustanawiając sakrament eucharystii i kapłaństwa.

wtorek, 27 marzec 2018 11:27

Niedziela Palmowa 2018r.

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele, jak klamra spinają w całość, dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesna śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa.

niedziela, 18 marzec 2018 00:00

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne 2018r.

18 marca 2018r. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim rozpoczęły się Wielkopostne Rekolekcje Parafialne. Rekolekcje te prowadził ks. Kazimierz Marek pracujący obecnie w Osobnicy. Ksiądz Rekolekcjonista w głoszonym słowie Bożym ukazywał naukę Jezusa jako najważniejszą sprawę w życiu człowieka.

Strona 2 z 2